با حضور آقای امیرخانی معاونت محترم امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان ، مدیرعامل محترم اتحادیه آقای شیرازی و همچنین جناب آقای بهرامی از تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی کرون بازدید و ارزیابی بعمل آمد.