با حضور معاونت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان روز ۲۵ تیر از شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی نطنز و فعالیتهای آن شرکت بازدید گردید، در این بازدید اسناد مالی و اداری شرکت برسی و موارد لازم مطرح گردید. در این بازدید آقای مهندس شیرازی مدیرعامل اتحادیه و آقای ترابی معاونت مالی اداری اتحادیه حضور داشتند.