در سیزدهمین جشنواره تعاونی های استان ، تعاونی دهیاریهای وردشت سمیرم به عنوان تعاونی شاخص انتخاب و تقدیر شد.