در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر سال ۱۳۹۷ از طرف اداره کل تعاونی ، تعاونی دهیاریهای کرون به عنوان تعاونی برتر سال جاری بگزیده و تقدیر شد. این موفقیت پیاپی را به مدیران و پرسنل تعاونی دهیاریهای کرون تبریک می گوییم.