آقای اصغر خاوندی مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان نجف آباد از انتخاب این تعاونی دهیاریها به عنوان تعاونی برتر استان اصفهان در پانزدهمین جشنواره تعاونیهای برتر خبر داد.