بررسی مسائل و مشکلات بیمه روستاییان و عشایر استان اصفهان

🔴 در جلسه ای که صبح روز پنجشنبه بیستم تیرماه در محل دفتر امور روستایی استانداری با حضور مدیرکل امور روستایی و مدیرکل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان اصفهان برگزار شد مسائل و مشکلات روستاییان در این زمینه مطرح و در مورد راه حل آنها رایزنی شد.
🔴 در این جلسه آقای شیرازی مدیر عامل اتحادیه دهیاریهای استان به نمایندگی از کارگزاران صندوق بیمه روستاییان و عشایر که به طور کلی تعاونی ها و دهیاری های سراسر استان می‌باشند گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه نموده و مسائل و مشکلات کارگزاران نظیر؛ عدم مشخص بودن سهم ۵ درصد کارگزاری، عدم پاسخگویی به موقع مسئولین صندوق ، تاخیر در واریز مطالبات کارگزاران و عدم اطلاع‌رسانی به موقع را مطرح کرده و از مدیر کل صندوق بیمه روستاییان خواست تا مطالبات کارگزاران را پیگیری نمایند.