به مناسبت هفته گردشگری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در روستای نمونه گردشگری حسن رباط دوره آموزشی گردشگری و توسعه روستایی با حضور برخی از دهیاران روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان اصفهان برگزار گردید. در این دوره آموزشی که با مدیریت شرکت سفر سبز رستاک و ارائه کارگاه توسط دکتر راست قلم برگزار گردید درخصوص ایجاد بسترهای درآمد پایدار از طریق گردشگری در روستاها ، مصادیق راه اندازی کسب و کار گردشگری محور در روستاها، ویژگی های روستاهای هدف گردشگری، اهمیت و ضرورت تبلیغات، بازاریابی و بازارسازی در رونق گردشگری روستایی مباحثی ارائه گردید. 
این دوره با همکاری بسیار خوب دهیار روستای حسن رباط جناب آقای فلاح و با معرفی شرکت گردشگری دشت باستان برگزار گردید، شرکت گردشگری دشت باستان به همت دهیاری حسن رباط و جوانان روستای حسن رباط به تازگی آغاز به فعالیت کرده است. در همین دوره آموزشی از فعالیت های میدانی این شرکت علی الخصوص در حیات وحش موته بازدید گردید. به شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی این دوره گواهی آموزشی ارائه می گردد.