سفر آموزشی مسئولین مالی دهیاریهای استان اصفهان از تاریخ۳۱-۵-۹۵ تا تاریخ ۳-۶-۹۵ به مقصد مازندران انجام شد. این سفر آموزشی در پی هماهنگی دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با استانداری مازندران با مدیریت اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاریهای استان اصفهان برگزار و ضمن سفر، کارگاههای آموزشی در هتل محل اقامت شرکت کنندگان برقرار و از سطح روستاهای شهرستان نور استان مازندران در معیت کارشناسان فرمانداری نور و دهیار اعضای شورای روستاها بازدید نمودند.

 

 

IMG_1869