روز بیست و ششم تیرماه در فریدونشهر مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاریهای استان اصفهان برگزار شد. در این مجمع که با حضور حداکثری مدیران عامل شرکت های تعاونی دهیاریها برگزار گردید ابتدا آقای بهرامی مدیرعامل تعاونی دهیاریهای شهرستان فریدونشهر خیر مقدم عرض نمودند و سپس با تعیین هیئت رئیسه سنی مجمع رسمیت یافت. آقای اصغر خاوندی گزارش هیات مدیره از فعالیت های سال ۱۳۹۷ اتحادیه را به حضار ارائه نمودند. سپس آقای ترابی گزارش مالی اتحادیه را شرح دادند و به سئوالات حضار پاسخ داده شد. در پایان مجمع از بین کاندیداهای بازرسی اتحادیه با رای گیری آقایان کاظمی نماینده برخوار ، حسن پور نماینده چنارود ، سلطانی نماینده چادگان به عنوان هیئت بازرسی اتحادیه به مدت یکسال انتخاب گردیدند و آقای بابامکلی نماینده سمیرم به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. در پایان مجمع آقای رحمانی مدیرکل محترم امور روستایی با حضور آقای اسدی فرماندار محترم فریدونشهر و بخشدار محترم مرکزی فریدونشهر و برخی از بزرگان آن شهرستان و همچنین اقای یارمحمدی معاونت گردشگری سازمان میراث حضور یافتند و مطالبی را ارائه نمودند.