آزمون مکاتبه ای دهیاران استان اصفهان در روز ۱۲ شهریور ساعت ۹ صبح در تالار رودکی برگزار می گردد. منبع مطالعاتی کتاب حقوق و قوانین روستایی جلد یک و دو طبق دستورالعمل ذیل می باشد:

دستورالعمل برگزاري دوره هاي آموزش مکاتبه ای دهياران كشور سال۱۳۹۶-۹۷