معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور خبر از انعقاد تفاهم‌نامه همكاري مشترك اين سازمان با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمينه توسعه تعاوني دهياري‌ها در كشور داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور، دكتر سعيدرضا جندقيان بيدگلي اظهار داشت: به منظور هم‌افزايي توان اجرايي دهياري‌ها، افزايش بهره‌وري و كارآمدي مؤثر منابع و امكانات دهياري‌ها در زمينه مديريت روستايي، شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها بر اساس قانون بخش تعاون و با عضويت دهياري‌ها در سطح بخش و شهرستان‌هاي كشور تشكيل شده است.

 وي اشاره نمود: تاكنون بر اساس آخرين آمار ۸۹۵ تعاوني دهياري‌ها با عضويت حدود ۲۰ هزار دهياري و با سرمايه‌اي بيش از ۲۴ ميليارد تومان درسطح كشور تأسيس شده است.

معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور به سابقة همكاري مشترك در اين زمينه با معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از سال ۱۳۸۶ اشاره نمود و افزود: شكل‌گيري تعاوني دهياري‌ها با هدف فرهنگ‌سازي، ترويج روحيه تعاون و مشاركت جمعي در روستاها و بهره‌گيري از ظرفيت بخش تعاون در توسعه اقتصادي روستا‌ها انجام شد و با ورود تعاوني‌هاي مذكور به عرصه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي روستاها از جمله گردشگري روستايي، كمك به روستاييان براي بازاريابي و بازاررساني توليدات روستا از طريق برپايي بازارهاي موقت و دائمي و همچنين ايجاد واحدهاي توليدي و كشاورزي، اقدامات خوبي طي سنوات گذشته انجام شده است.

جندقيان بيان داشت: انعقاد تفاهم‌نامه همكاري مشترك با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سال جاري در راستاي همكاري‌هاي پيشين سازمان و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تحقق سه هدف كلي ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه روستايی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش تعاون، کمک به ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی و کمک به خودکفایی و تقویت بنیة اقتصادی نهاد دهیاری‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت تعاوني‌ها انجام شد.

وي در ادامه گفت: همچنين بايد اذعان داشت كه تحقق برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت جهت ايجاد اشتغال، افزايش توليد و ارتقاي سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ويژه در روستاهاي كشور از طريق توسعة مشاركت مردمي و توانمندسازي روستاييان ميسر خواهد بود و از اين رو وفق مفاد تفاهم‌نامه مذكور، ارائة آموزش‌هاي عمومي و تخصصي به روستاييان و افراد جوياي كار و همچنين فراهم نمودن زمينه‌هاي فعاليت تعاوني دهياري‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني و اجرايي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا از طريق همكاري مشترك دو دستگاه ذي‌ربط از جمله اهم محورهاي تفاهم‌نامه به شمار مي‌رود.  

معاون امور دهياري‌هاي سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور خاطر نشان كرد: انتظار داريم در راستاي اجراي مفاد تفاهم‌نامه مذكور و همكاري مشترك و كارآمد استانداري‌ها با ادارات‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها، ضمن تحقق اهداف تفاهم‌نامه موصوف، شاهد نقش‌آفريني بيشتر تعاوني‌ دهياري‌ها در عرصه‌هاي گوناگون روستايي، رونق اقتصادي روستاها و همچنين پيشرفت و توسعه تعاوني دهياري‌ها با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني ‌و فرصت‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي موجود در مناطق روستايي كشور باشيم.

منبع: سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور