شرکت توسعه گردشگری سفر سبز رُستاک وابسته به اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان اولین فعالیت خود را با سفرهای آموزشی دهیاران منتخب استان اصفهان به مقصد هرمزگان شروع نمود. در این سفرها که با هماهنگی و عنایت دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان برگزار گردید تعداد ۱۲۰ نفر از دهیاران منتخب استان اصفهان در سه گروه با هماهنگی امور روستایی هرمزگان از روستاها و فعالیت های توسعه روستایی و کار آفرینی روستایی علی الخصوص روستای گچین، روستای سرخون و روستای کورزین و روستای پاتل و طرح های کار آفرینی و اشتغالزایی در این روستاها بازدید نمودند.