با همراهی جناب آقای امیرخانی معاونت محترم امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان تعداد ۲۰ نفر از مدیران عامل برتر استان در قالب سفر آموزشی از روستاها و طرح های کار آفرینی استان بوشهر بازدید نمودند. در این سفر جلسه هم اندیشی مدیران عامل نیز تشکیل و موضوعات مطرح در تعاونی ها جهت تقویت تعاونی دهیاریها بحث و تبادل نظر گردید. همچنین دیداری با مهندس عمران نسب معاونت محترم امور روستایی شوراهای استانداری بوشهر انجام گردید که درخصوص ارتباط بیشتر تعاونیهای استان اصفهان و بوشهر و تنظیم تفاهم نامه هایی درخصوص ظرفیت های موجود صحبت شد.