شرکت تعاونی ارمغان دشت میمه در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۸ به شماره ۲۷۹ ثبت و تاسیس گردید.

آدرس: میمه، خیابان انقلاب، بخشداری میمه، ساختمان شماره ۲

کدپستی: ۸۳۵۱۷۵۳۹۳۳

شماره تماس: ۴۵۴۲۷۴۷۴

شماره نمایر: ۴۵۴۲۷۴۷۴

 

مدیرعامل: مهدی صالح (انتصاب ۱۳ شهریور ۱۳۹۵)

 

تعداد سهامداران: ۷

تعداد پرسنل: ۳ نفر

 

هیات مدیره: 

رئیس هیات مدیره: علیرضا اسد

نایب رئیس: محمدرضا طالبیان

منشی: داود عبدلی

 

فعالیت:

جمع آوری زباله سال ۱۳۹۵و۱۳۹۶و ۱۳۹۷

پروژه کانیو گذاری و جدولکاری و سنگ فرش ورودی روستای زیاد آباد ۱۳۹۷