شرکت تعاونی دهیاریهای بخش امامزاده شهرستان نطنز استان اصفهان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۸۵ به شماره ۱۵۷ ثبت و تاسیس گردید.

آدرس: بادرود ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان بخشداری ، دفتر تعاونی دهیاریها

کدپستی: ۸۷۶۶۱۹۴۷۷۶

شماره تماس: ۰۳۱۵۴۳۴۸۸۷۰

نمابر: ۰۳۱۵۴۳۴۸۸۷۰

 

مدیرعامل: سهراب غریبی (انتصاب ۱۰ اسفند ۱۳۸۹)

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۶۲۴۷۵۰

 

تعداد سهامداران: ۷ 

تعداد پرسنل: ۶ نفر

ماشین آلات: 

ایسوزو ۵ تن مدل ۱۳۸۸ (چهاردانگ)

 

هیات مدیره: 

رئیس هیات مدیره: علی اصغر زراعت کار

نایب رئیس: محمد جواد رضائی مقدم

منشی: جهانگیر عباسی

 

فعالیت:

پروژه ساختمان دهیاری متین آباد ۱۳۹۰

کانیو گذاری معابر روستای اریسمان ۱۳۹۲

احداث پارک روستای فمنی ۱۳۹۴

جدول گذاری و کانیو گذاری روستای فمنی ۱۳۹۵

نگهداری فضای سبز اریسمان ۱۳۹۷