شرکت تعاونی چند منظوره دهیاریهای کرون شهرستان تیران و کرون استان اصفهان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۰ به شماره ۴۲ ثبت و تاسیس گردید.

آدرس: تیران و کرون، شهر عسگران، سایت اداری جنب اداره گاز

کدپستی: ۸۵۳۵۱۳۹۵۰۷

شماره تماس: ۰۳۱۴۲۷۵۲۶۰۲

 

مدیرعامل: مهندس مصطفی مظاهری بودانی

کارشناس ارشد عمران سازه

تاریخ انتصاب: ۱۴ آبان ۱۳۹۴

سابقه: ۴ سال دهیاری بودان ، ۲ سال مسئول فنی دهیاریهای مهر دشت ، ۲ سال مدیرعامل تعاونی دهیاریهای مهر دشت ، ۲ سال مسئول فنی شهرداری جوزان ، ۲ سال مسئول فنی دهیاریهای کرون

 

تعداد سهامداران: ۲۶ دهیاری

تعداد پرسنل: ۲۰ نفر

 

ماشین آلات:

ماشین راه سازی لودر مدل ۱۳۹۰

ماشین راه سازی تک کمپرسی مدل ۱۳۸۷

ماشین راه سازی خاور کمپرسی مدل ۱۳۷۸

تراکتور فرگوسن مدل ۱۳۸۹

پژو ۴۰۵ سواری مدل ۱۳۹۴

فوتن حمل زباله (اجاره از دهیاری) مدل ۱۳۹۶

فوتن حمل زباله (اجاره از دهیاری) مدل ۱۳۹۷

نیسان کمپرسی (اجاره از دهیاری) مدل ۱۳۹۱

خاور باری (اجاره از دهیاری) مدل ۱۳۸۷

 

هیات مدیره:

رئیس هیات مدیره: علیرضا کریمی محمدی

نایب رئیس: محمدرضایی

منشی: علی اسماعیلی

عضو: قاسم قاسمی تقی آبادی

عضو: ناصر کریمی میرآبادی

 

فعالیت:

۱ ) روستای بخش کرون ۲۶ وخانه عالم و ساماندهی گلزار شهدا ) . شاخص خدماتی (جمع اوری وحمل ودفن پسماند روستایی وبازیافت از مبدا ۲ نفر بیمه شده اصلی ۳۱۰۰ . شاخص رفاهی اجتماعی (کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر با بیش از ۳ ) . شاخص کارگاهی وتولیدی (کارگاه تولید قطعات بتنی ۴ . شاخص گردشگری (برگزاری ایستگاهای نوروزی وجشنواره عرضه محصولات روستایی وگردشگری روستای کرد علیا شهر ۵ زیر زمینی دستگاه ماشین سنگین ونیمه سنگین ۱۵ نفر پرسنل و ۲۱( . شاخص تامین نیروی انسانی ونگهداری ماشین الات سنگین ۶ ۹۷ ریال سال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰نفر اعتبار ۲۰ . پروژه خدماتی(تامین نیرو) ۷ ۹۷ریال سال۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روستا اعتبار ۲۶ . جمع اوری پسماند روستایی ۸ ۹۶ریال سال ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ . کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر اعتبار ۹ ۹۷ریال سال۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ . بازیافت از مبدا روستاهای تحت پوشش اعتبار ۱۰ اعتبار مکان وموضع قرارداد جدول گذاری ورودی میر اباد ۲۰۸٫۱۲۵٫۰۰۰ تامین نیروی انسانی میراباد ۸۴٫۱۰۴٫۳۵۴ طرح هندسی ورودی روستا و میدان حسین اباد ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی جدول گذاری وکانیو گذاری بودان ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پارک کودک بودان ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۶ لکه گیری وترمیم ترانشه قلعه ناظر ,۸۵۳,۲۵۰ جدول گذاری وکانیو گذاری گلاب ۴۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی جدول گذاری دوتو ۲۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جدول گذاری وکانیو گذاری ابگرم ۷۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ جدول گذاری وکانیو گذاری سوران ۴۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ جدول گذاری نسیم اباد ۹۶,۰۸۵,۰۰۰ جدول گذاری وکانیو گذاری حسن اباد علیا ۱٫۲۹۸٫۹۹۰٫۰۰۰ زیر سازی جدول گذاری وکانیو گذاری احمدرضا ۳۴۷٫۱۱۶٫۰۰۰ جدول گذاری وکانیو گذاری دولت اباد ۲٫۱۷۸٫۳۲۰٫۰۰۰ زیر سازی جدول گذاری وکانیو گذاری الور ۳۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ زیرسازی معابر گلاب ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اجرای پل در معابر الور ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی معابر دولت اباد ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی معابر علی اباد ۳۸۶٫۴۰۰٫۰۰۰ زیر سازی معابر گنهران ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی جدول گذاری حسن اباد وسطی ۳۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تهیه واجرای بتن ریزی پل قاسم اباد ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ حمل و پخش اسفالت کرد علیا ۲۰۴٫۸۴۹٫۰۰۰ زیرسازی ورودی روستای مبارکه ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جدول گذاری محمدیه ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ خانه عالم دره بید ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ محوطه سازی سوران ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جدول گذاری کرد سفلی ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مدیریت پروژه خانه عالم نسیم اباد
شهرک میراباد بنیاد مسکن ۲٫۱۰۶٫۷۰۰٫۰۰۰ زیرسازی معابر الور ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ساختمان صدا وسیما گنهران ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ آسفالت ترمیم ترانشه نسیم اباد ۵۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی کانیو وجدول کذاری ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیر سازی وجدول وکانیو وبتن لیسه ای ۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کانیو گذاری وجدول گذاری وزیر سازی ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ احداث بوستان روستایی ۳٫۷۳۷٫۴۵۰٫۰۰۰ بهسازی ساختمان دهیاری مبارکه ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ حصار کشی ودیوار کشی گلزار بودان ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دیوار کشی سالن ورزشی میراباد ۲٫۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ جمع اوری زباله ورفت ورب ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ زیرسازی کانیو وجدول ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ زیرسازی کانیو وجدول وبتن لیسه ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ زیرسازی کانیو وجدول اسفالت ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ حصار کشی ارامستان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مالون کاری ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ کانال بتن لیسه وجدول ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تجهیز پارک ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جدول وکانیوگذاری ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ زیرسازی ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جدول وکانیوگذاری ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جدول ورودی ومیدان ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ زیرسازی وکانیو گذاری معابر ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ زیرسازی

   

    

  

  

    

    

مهمترین افتخارات کسب شده:

مهمترین افتخارات کسب شده توسط شرکت : ) عناوین ورتبه های ملی ,استانی,شهرستانی ۱ ودریافت لوح وتندیس جشنواره ملی ۸۳ ) طرح برتر کشور درجشنواره های طرحهای برتر سال ۲ و دریافت لوح وتندیس ۹۳ ) تعاونی برتر درجشنواره تعاونی های برتر استان درسال ۳ و دریافت لوح وتندیس ۹۴ ) تعاونی برتر درجشنواره تعاونی های برتر استان درسال ۴ و دریافت لوح وتندیس ۹۳ ) تعاونی برتر شهرستان تیران وکرن درسال ۵ و دریافت لوح وتندیس ۹۵ ) تعاونی برتر درجشنواره تعاونی های برتر استان درسال ۶ و دریافت لوح وتندیس ۹۵ ) تعاونی برتر شهرستان تیران وکرن درسال ۷ و دریافت لوح وتندیس ۹۶ ) تعاونی برتر درجشنواره تعاونی های برتر استان درسال ۸ و دریافت لوح وتندیس ۹۶ ) تعاونی برتر شهرستان تیران وکرن درسال ۹ و دریافت لوح وتندیس ۹۷ ) تعاونی برتر درجشنواره تعاونی های برتر استان درسال ۱۰ و دریافت لوح وتندیس ۹۷ ) تعاونی برتر شهرستان تیران وکرن درسال ۱۱ و دریافت لوح ۹۶ ) تعاونی برتر درارزیابی استانداری در دهیاریهای استان اصفهان درسال ۱۲ ودریافت لوح ۹۵ ) طرح بازیافت از مبدا روستایی وقرار گرفتن جزو ده طرح برتر کشور درجشنواره طرحهای برتر کشور درسال ۱۳۹۵