پیرو دعوت هیئت مدیره محترم اتحادیه ، مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری در محل شرکت تعاونی دهیاریهای فریدونشهر برگزار می گردد.