بر اساس شیوه نامه ابلاغی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور روز یکشنبه ۱۲ آبانماه با حضور معاونت محتمر دفتر امور روستایی و شوراها آقای امیرخانی و مدیر عامل محترم اتحادیه مهندس شیرازی و همچنین آقای بهرامی از شرکت تعاونی دهیاریهای باغبهادران بازدید و ارزیابی بعمل آمد.