پیرو استعفا آقای رضا بهنام پور عضو هیئت مدیره اتحادیه مراسم تودیع ایشان در روز یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ در دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان برگزار گردید. ایشان از ابتدای تاسیس اتحادیه در سال ۱۳۹۳ به عنوان هیئت مدیره در دوره در اتحادیه فعالیت داشته اند. در این مراسم آقای رحمانی مدیرکل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان و معاونت محترم ایشان و اعضاء هیئت مدیره اتحادیه از زحمات ایشان تقدیر نمودند. همچنین آقای رحمانی فرمودند با تلاش آقای بهنام پور و دیگر اعضاء هیئت مدیره اتحادیه برپا شده و در این چند سال پایه ریزی گردیده است و با تشکیل شرکت های اقماری انتظار می رود به صورت جهشی فعالیت های اتحادیه اوج بگیرد.

همچنین در این نشست آقای شیرازی مدیرعامل محترم اتحادیه ضمن معرفی فعالیت های آقای بهنامپور در طول چند سال فعالیت در اتحادیه از ایشان قدردانی نمودند.

بر اساس استعلام صورت گرفته از اداره کل تعاون آقای مهندس شعبانی مقدم نماینده تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی کاشان عضو علی البدل هیئت مدیره به جای آقای بهنام پور فعالیت خود را در هیئت مدیره اتحادیه ادامه خواهند داد. آقای خاوندی رئیس هیات مدیره ضمن قدردانی از زحمات آقای بهنام پور، درخصوص فعالیت های بسیار خوب آقای شعبانی و تخصص ایشان صحبت فرمودند.