همایش مدیران عامل و روسای هیت مدیره شرکت های تعاونی دهیاریهای استان در روز سه شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با حضور معاونت محترم دفت رامور روستایی و شوراهای استانداری جناب آقای جهانبخش و مدیر تعاون استان آقای تیغ ساز برگزار گردید. در این همایش درخصوص طرح روستا تعاون کارشناسان اداره کل تعاون آقای شریفی و سرکار خانم مشرف جوادی صحبت نمودند. همچنین آقای جهانبخش درخصوص استفاده از ظرفیت های تعاونی دهیاریها و سرمایه گذاری در روستاها مطالبی ارائه نمودند. همچنین آقای تیغ ساز مدیر تعاون استان درخصوص نحوه اجرای طرح تعاون روستا و پیشنهاد اجرای این طرح از طریق تعاونیهای دهیاریها را مطرح نمودند. در این همایش رئیس هیات مدیره اتحادیه اقای بهنام پور درخصوص فعالیتهای اتحادیه در سال ۱۳۹۶ صحبت نمودند. در پایان جلسه پس از نشست پرسش و پاسخ با حضور مدیرعامل محترم اتحادیه آقای شیرازی از شرکت مبارز واقع در شهرک صنعتی جی بازدید بعمل آمد.