با استفاده از ظرفیت صنایع دستی ، گردشگری و کشاورزی استان اصفهان، اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر کشور که در ۱۷ الی ۲۴ مرداد ماه در تهران تشکیل خواهد شد شرکت خواهد نمود. 

اطلاعات تکمیلی به زودی در همین صفحه….