جلسه تشکیل کارگروه توسعه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان و بررسی مسائل و مشکلات آن با حضور مهندس تیغ ساز مدیر تعاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مهندس شیرازی مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی دهیاریهای استان اصفهان
مهندس شریفی رییس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای استکی مدیر صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان
آقای مهدوی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تشکیل گردید.