جناب آقای مهندس شیرازی

کسب رتبه اول اتحادیه در سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان را به شما و همکاران ارجمندتان تبریک عرض می نماییم.