در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر استان شرکت تعاونی چند منظوره دهیاریهای بخش کرون به عنوان تعاونی برتر شناخته شد و از مدیران این شرکت تقدیر گردید. اتحادیه دهیاریهای استان کسب این مقام شایسته را به مدیران ، بخشدار محترم و دهیاران آن بخش تبریک می گوید.