آدرس: اصفهان- اتوبان چمران ، خیابان اشراق شمالی ، کوچه آبان ۱۷ ، مجتمع اداری پرسا ، طبقه اول